Wat zijn digitale certificaten en hoe houd ik ze up-to-date?

What are digital certificates and how do I keep them up-to-date? 

To view and/or edit PDF documents, we recommend using Adobe Acrobat Reader and Adobe Acrobat DC. This article will refer to the available Adobe tools.

What are certificates?

Digital signatures from Ondertekenen.nl are sealed using a certificate, and are therefore seen as trusted by Adobe Reader. This certificate is issued by a ‘Certificate Authority’ to which Ondertekenen.nl is affiliated. To ensure security, these certificates are updated from time to time, which is why it is always important to use the most recent version of Adobe Reader in combination with the most recent certificates. If everything is up-to-date, the signature on the PDF will be validated and trusted. 

Figure 1 – Example of an unknown certificate in Adobe Reader.

Figure 2 – Example of a known/trusted certificate in Adobe Reader.

Why is this important?

The key to a validated signature is its authenticity. But digital documents can still be modified even after they have been signed. The process used by Ondertekenen.nl means that if a document is edited afterwards, the certificate is declared invalid by the PDF reader, providing confirmation that the document is also invalid.

Keep Adobe reader up-to-date

Occasionally, opening a signed document on Ondertekenen.nl will produce an error message saying that the signature is invalid (Figure 1). Most probably the certificates have not been updated to the latest version, meaning they are not recognised. To fix the problem, update the certificates.

Step 1.

Open Acrobat Reader > Preferences

Step 2.

In the list of Categories, scroll down to ‘Trust Manager’ and click ‘Update AATL & EUTL’.

Step 3.

If necessary, restart Adobe Reader and reopen the document. If the notification from Figure 1 is still showing, there may be something wrong with the document. If the notification from Figure 2 appears, you can be sure that the document and the signature(s) are valid.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor het bekijken en eventueel bewerken van pdf documenten raden wij de pdf  Adobe Acrobat Reader en Adobe Acrobat DC aan. Dit artikel zal werken met de tools van Adobe.

Wat zijn certificaten?

Digitale handtekeningen van Ondertekenen.nl worden verzegeld met een certificaat en worden daardoor als vertrouwd gezien door Adobe Reader. Dit digitaal certificaat wordt uitgegeven door een 'Certificate Authority' waar Ondertekenen.nl bij is aangesloten. Ten behoeve van de veiligheid worden deze certificaten geupdate van tijd tot tijd en daarom is het van belang de meest recente versie van Adobe Reader te gebruiken in combinatie met de meest recente certificaten. Wanneer alles up-to-date is zal de handtekening op het pdf worden gevalideerd en vertrouwd. 

Figuur 1 - Voorbeeld van een onbekend  certificaat in Adobe Reader.


Figuur 2 - Voorbeeld van een bekend / vertrouwd certificaat in Adobe Reader.

Waarom is dit belangrijk?

Het belang van een gevalideerde handtekening is de echtheid hiervan. Het blijft namelijk mogelijk om een getekend digitaal document achteraf aan te passen. Het proces bij Ondertekenen.nl is zó ingericht dat wanneer een document na ondertekening toch wordt aangepast het certificaat ongeldig wordt verklaard door de pdf Reader en men dus zo kan bevestigen dat het document daarmee niet valide is.

Houdt Adobe Reader up-to-date

Het kan voorkomen dat wanneer je een op Ondertekenen.nl getekend document opent de melding verschijnt dat de handtekening niet valide is (Figuur 1). Het meest waarschijnlijke is dat de certificaten niet zijn bijgewerkt met de laatste versie en dat het certificaat daardoor niet wordt herkend. Je moet de certificaten updaten.

Stap 1.

Open Acrobat Reader > Preferences / Voorkeuren

Stap 2.

Scroll in de Categories lijst naar beneden > Trust Manager / Betrouwbaarheidsbeheer > Klik dan op Update AATL  & EUTL

Stap 3.

Start eventueel Adobe Reader opnieuw op en open het document. Wanneer de melding uit Figuur 1 nogsteeds zichbaar is, is er wellicht iets aan de hand met het document. Wanneer de melding uit Figuur 2 zichtbaar is kunt u erop vertrouwen dat het document en de hantekening(en) valide zijn.

Did this answer your question?