Voor Nederlands scroll naar beneden!

Figure 1 – Adding a signature tag to a document.

 Before uploading the document to be signed, it is possible to use the following syntax to determine where the signature will be added: This syntax is case-sensitive!

To avoid changing the look of the document, you can choose to make the text the same colour as the background (e.g. white). This way the text will be invisible, but still do its job.

For each successive signer, the number after ‘Signer’ increases by 1 (Signer1, Signer2, Signer3, etc.). These numbers also correlate to the numbers of the signers in the portal:

Figure 2 – Which signature tag belongs to which signer?

Important! If you are using your own font, the server may not recognise it. For this reason, it is best to use a standard font (such as Times New Roman) to make sure the signature ends up in the right place. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Figuur 1 - Het toevoegen van de signature tag in een document.


In het te tekenen document kunt u vóór het uploaden op de gewenste locatie in het document met de volgende syntax bepalen waar de handtekening komt:
Deze tekst is hoofdlettergevoelig!

Om het document visueel niet te veranderen kunt u ervoor kiezen de tekst dezelfde kleur te geven als de achtergrond ( bijv. wit). De tekst is op deze manier niet te zien maar wel technisch aanwezig.

Voor elke volgende ondertekenaar loopt het nummer achter Signer op, Signer1, Signer2, Signer3 enz. Deze nummers komen vervolgens overeen met de nummers voor de ondertekenaars in het portaal:

Figuur 2 - Welke signature tag hoort bij welke ondertekenaar?

Let op! Gebruikt u een eigen lettertype? Dan is het mogelijk dat de server dit niet herkent. Gebruik daarom voor de zekerheid een standaard lettertype (zoals Times New Roman) om zeker te zijn dat de handtekening op de juiste plaats komt.

Did this answer your question?