Voor Nederlands scroll naar beneden!

If you wish to send signing requests via partner software, a user token must be generated on the Signhost.com web portal and issued to the administrator of the partner software. 

This user token is linked to your account, and is how the software knows exactly which account should be used to send the signing request.

Generate the user token on Signhost.com under:

Settings > User tokens > Add user token

We suggest naming the API key after the software package being used to collect the digital signatures.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u ondertekenverzoeken wilt gaan versturen via partnersoftware dient er een usertoken te worden gegenereerd op het web portaal van Ondertekenen.nl, welke dient doorgegeven te worden aan de beheerder van de partnersoftware. 

Met deze usertoken van uw account weet de software precies vanuit welk account er een ondertekenverzoek gestuurd moet worden.


Op het web portaal van Ondertekenen.nl kan de usertoken worden gegenereerd bij:

Instellingen > Usertokens > Usertoken toevoegen

Geef als API sleutel naam bijvoorbeeld de naam van het softwarepakket op via welke ondertekenen gebruikt gaat worden.

Did this answer your question?