Voor Nederlands scroll naar beneden!

Modifications to the current invitation e-mail are limited, as we send a large volume of e-mails to customers and we wish to guarantee that our e-mail will always reach the signers.

Via the portal

 • The default sender of the e-mail is noreply@signhost.com. This can be modified by purchasing the option ‘send e-mail from your own domain’. E-mails can then be sent from your own domain name, e.g. contracts@yourbusiness.nl.
 • The invitation e-mail in the message. By default this is set to the e-mail address you also use to log in, and so it can be changed. To do so, please contact us.
 • By distributing the signing link yourself, you can circumvent our formatting and layout entirely.
 • The message content can be specified in the portal for each signing invitation. You can also specify a default message in your profile.
 • The signer's name can also be included in the e-mail, making it more personal.

Use the following syntax to include the name in the e-mail: 

{{Name}}

This syntax will include the signer's name.
In the portal, it will appear as follows:

You will also need to enter the signer's name yourself, so that our system can insert it. This works as follows:

 1. Enter the syntax.
 2. Select ‘Options’ to insert the signer's name. This is necessary for all users for whom you wish to use this syntax!

Via the API

There are two methods available for sending the signing invitation via the API:

 1. The invitation flow. This works identically to the portal flow: Signhost e-mails the invitation, reminders and the documents. To start the invitation flow, the SendSignRequest parameter must be set to TRUE in the POST transaction (https://evidos.github.io/endpoints/#post/api/transaction).The sender, invitation e-mail and message can all be modified in the invitation flow, just like in the portal. The message will be modified in the transaction as follows: SignRequestMessage. A message can be added using plain text. No HTML is permitted. Line breaks can be inserted using \n.
 2. The direct flow. Following a GET, the Signhost API returns a URL https://evidos.github.io/endpoints/#get/api/transaction/{transactionId}. This allows you to e-mail the link yourself, or for it to be opened directly in the browser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


De huidige uitnodigingsmail kan beperkt worden aangepast. Dit omdat we voor veel klanten mailtjes versturen, en we willen blijven garanderen dat onze mail altijd aankomt bij de ondertekenaars.

Via het portaal

 • De afzender van het mailbericht is standaard noreply@signhost.com. Dit kan aangepast worden door de optie "Email versturen vanaf uw eigen domein" aan te schaffen. De mail wordt dan verzonden vanaf uw eigen domeinnaam, bijvoorbeeld contracten@uwbedrijf.nl.
 • De uitnodigingsemail in het bericht. Standaard staat deze op het emailadres waarmee u ook inlogt, en kan dus gewijzigd worden. Neem hiervoor contact op.
 • Door zelf de ondertekenlink te verspreiden bent u niet gebonden aan onze formatting of opmaak.
 • De inhoud van het bericht kan in het portaal per ondertekenuitnodiging meegestuurd worden. Ook kan in uw profiel een standaardbericht worden ingesteld.
 • De naam van de ondertekenaar kan worden meegegeven in de email, waardoor deze persoonlijker wordt.

Om de naam mee te geven in de email kan de volgende syntax worden gebruikt: 

{{Name}}

Hiermee kan de naam worden meegegeven van de ondertekenaar.
In het portaal ziet dit er als volgt uit:

Wel moet je de naam zelf meegeven zodat ons systeem deze kan invullen. Dit werkt als volgt.

 1. Geef de syntax mee.
 2. Druk op 'opties' om de naam van de ondertekenaar in te kunnen voegen. Dit moet bij elke ondertekenaar wanneer je de syntax gebruikt!

Via de API

Via de API kan op twee methoden de ondertekenuitnodiging verzonden worden:

 1. De uitnodigingsflow. Deze werkt net als de portaalflow: Signhost mailt de uitnodiging, herinneringen en de documenten. Om de uitnodigingsflow te starten moet SendSignRequest parameter op TRUE staan binnen de transactie POST. (https://evidos.github.io/endpoints/#post/api/transaction)

  In de uitnodigingsflow kan net als in het portaal de afzender, uitnodigingsemail en het bericht veranderd worden. Het bericht wordt als volgt aangepast in de transactie: SignRequestMessage. Hier kan met plain tekst een bericht worden meegegeven. HTML is niet toegestaan. Enters kunnen geplaats worden door \n te typen.
 2. De directe flow.  Signhost API geeft een URL terug na een GET https://evidos.github.io/endpoints/#get/api/transaction/{transactionId}  Hiermee is de link zelf te mailen of direct in de browser te openen.
Did this answer your question?