Voor Nederlands scroll naar beneden!

All private documents can be signed using the advanced digital signature. ‘Private documents’ are all documents that are not subject to statutory formal requirements, and include many types of notarial or accountancy documents.

Read more about this in our White Paper, which can be downloaded here: 

Request White Paper

An advanced digital signature is legally just as valid as a signature on paper. Signatures via Ondertekenen.nl are always advanced.

 • Employment contract: Standard verification
 • Contracts, quotes: Standard verification. Depending on the scope of the document, stricter verification may be selected.
 • Processor agreements: Standard verification
 • Payroll deductions form: Standard verification + SMS
 • Transactions, confidentiality agreements, etc.: Standard verification
 • Target group statement: digital signature in own archive, however the Employee Insurance Agency (UWV) always requires a pen-and-ink signature on paper.

Tip: the verifications are useful to mitigate certain risks automatically.

 • Wish to make or authorise a transfer from an IBAN account number? A 1-cent iDEAL transaction will confirm verification of the bank account during signing.
 • If you require concrete identity, date of birth, or address details, these are provided by iDIN.
 • CSN-checks are possible with DigiD (for public/semi-public institutions only).
 • A businessperson's commercial identity can be verified using E-herkenning.

Some organisations do not yet have the infrastructure to receive digitally-signed documents. These include the Employee Insurance Agency (UWV) for target group statements, or the Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst) for dating deeds of pledge. For more questions regarding document types, please do not hesitate to contact us!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle onderhandse aktes kunnen ondertekend worden met de geavanceerde digitale handtekening. Onderhandse aktes zijn alle documenten waarin niet in de wet staat dat deze op een bepaalde manier opgemaakt moeten worden. Dit gaat wel bij veel notariële of accountancy-documenten op.

Lees hier meer over in ons Whitepaper, hier te downloaden:


De geavanceerde digitale handtekening maakt de handtekeningen juridisch even krachtig als de handtekeningen op papier. De handtekeningen van Ondertekenen zijn altijd geavanceerd.

 • Arbeidscontract: Standaard verificatie
 • Contracten, offertes: Standaard verificatie. Afhankelijk van ordergrootte kan optioneel voor een zwaardere controle worden gekozen.
 • Bewerkersovereenkomsten: Standaard verificatie
 • Loonheffingsformulier: Standaard verificatie + SMS
 • Mutaties, geheimhoudingsverklaringen etc: Standaard verificatie
 • Doelgroepverklaring: digitaal ondertekend in het eigen archief, UWV wil zelf een natte handtekening hebben op papier.

Als tip geven we mee dat de verificaties handig zijn om bepaalde risico’s geautomatiseerd af te dekken.

 • Geld storten of machtigen van een IBAN nummer? Een 1 cent iDEAL betaling bevestigd controle over de bankrekening tijdens het ondertekenen.
 • Identiteit, geboortedatum of adresgegevens zwart op wit? iDIN geeft deze resultaten terug.
 • BSN controleren kan met DigiD (enkel voor (semi)overheidsinstanties)
 • De zakelijke identiteit van een ondernemer kan met E-herkenning worden vastgelegd

Sommige instanties hebben (nog) niet de infrastructuur om digitaal getekende documenten te ontvangen. Denk hierbij aan het UWV met doelgroepverklaringen, of de belastingdienst met het dateren van pandaktes. Voor meer vragen over documenttypen kun je altijd contact opnemen!

Een greep uit de documenten die onze klanten digitaal laten tekenen:

Verzekeringspolis
Akte van cessie
Machtiging
Akkoordverklaring
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Gezondheidsverklaring
Opdracht tot dienstverlening
Hypotheekovereenkomst
Werkgeversverklaring
Kredietovereenkomst
Consumptief krediet
Zakelijk krediet
Leasecontract
Leaseovereenkomst
Private Lease
Financial Lease
Opgaaf Loonheffing
Arbeidsovereenkomst
Stageovereenkomst
Onderwijsovereenkomst
Praktijkovereenkomst
Behandelovereenkomst
Zorgplan
Aanvraag
Offerte
Machtiging automatische incasso
Contract
Huurovereenkomst
Koopovereenkomst
Meer- minderwerk
Bouwvergunning

Did this answer your question?