Voor Nederlands scroll naar beneden!

Clicking the ‘Details’ icon to the right of the e-mail recipient's fields will reveal more options, such as ‘Signing by invitation’ and ‘Signing on premise’.

Figure 1 – Sending a transaction using the ‘Signing on premise’ option.

Signing on premise is often used during visits to clients, as it enables documents to be signed directly from the portal (open transactions), or for you to send the link yourself. After sending, a pop-up window will open where you can choose from three options.

Figure 2 – The options for signing ‘on premise’.

The link can be found in the transaction details, which is useful for various purposes such as sending out reminders later if the document remains unsigned. The image below also shows how the ‘Signing on premise’ option differs from the ‘Signing by invitation’ option.

Figure 3 – The differences between ‘Signing on premise’ and ‘Signing by invitation’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Onder het icoontje 'Uitgebreid' aan het einde van invoervelden van e-mailontvanger zijn meer opties te vinden zoals 'Ondertekenen op uitnodiging' of
'Ondertekenen op locatie'.

Figuur 1 - Een transactie verzenden met de optie 'Ondertekenen op locatie'.

Ondertekenen op locatie wordt veel gebruikt bij een bezoek aan de klant. Deze functie maakt het mogelijk om het document direct vanuit het portaal (openstaande transacties) te ondertekenen, of de link zelf te verspreiden. Na het verzenden opent zich een pop-up in het scherm. U heeft hier de keuze uit drie opties.

Figuur 2 - De opties om 'op locatie' te ondertekenen.

Onder de transactie details is vervolgens de link terug te vinden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om naderhand nogmaals een herinnering uit te sturen wanneer er nog niet getekend is. In onderstaande afbeelding is ook te zien hoe de functie 'Ondertekenen op locatie' verschilt met het 'Ondertekenen op uitnodiging'.

Figuur 3 - De verschillen tussen 'Ondertekenen op locatie' en
'Ondertekenen op uitnodiging'.


Ons support team helpt u graag verder via de chat of via support@ondertekenen.nl

Did this answer your question?